CENNETMEKÂN SEVGİLİ HOCAMIZ
Prof. Dr.  SALİH AKDEMİR
Prof.Dr. Salih Akdemir'in resmi internet sitesidir.

    • İnsanın Allah'la ilişkisi kulluk ilişkisi değil, sevgi yolundan geçen ve insanı özgürleştiren bir ilişkidir.

AnasayfaProf.Dr. Salih AKDEMİR

ANI- VEFA GÜNÜ:
PROF. DR. SALİH AKDEMİR'İN YAŞAMI


Salih Akdemir, Müfessir, filolog, ilahiyatçı ve araştırmacı (D. 29 Ocak 1950, Elazığ - Ö. 1 Ağustos 2014, Ankara). 1977'de doktor, 1984'de doçent ve 1989'da profesör oldu. Doktorasını Paris Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Salih Akdemir, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda uzun bir süre öğretim üyeliği yapmış olup 2 Ağustos 2014'te vefat etmiştir. Arapça, Akkadça, İbranice, Aramice, Latince, Klasik Yunanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, İngilizce, Almanca ve Boşnakça bilen ve 30 (yeryüzündeki bir kelime herhangi 50 dilde ortak olabileceğine göre, 30 az bile) kadar dille ilgilenen Salih Akdemir'in en önemli araştırma alanlarından biri "Vahye Dayalı Dinlerin Aşkın Birliği"'dir. Dinlerin ezoterik yönleri ile de ilgilenen Akdemir, farklı dinlerin kutsal metinlerini de inceleyerek ruhsallık olgusunun evrenselliği üzerinde durmakta ve dinin şekilsel boyutunun modern insanın ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini vurgulamaktadır. Kur'an'ın daha iyi anlaşılması için İbranice çalışmak gerektiğine inanan Akdemir, dönem bilgisine ve kullanılan kelimelerin asıl anlamlarına nüfuz etmek için karşılaştırmalı dinler tarihi çalışmalarına önem vermektedir.

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat, 1972
Y. Lisans: Hukuk, Universitée de Droit, d‟Economie et de 1977
Doktora1: Hukuk, Sciences Sociales de Paris
Doktora 2: İlahiyat, Ankara Üniversitesi 1992


AKADEMİK ÜNVANLARI

Yardımcı Doçent: Tefsir Ankara Üniv. 1982-1983
Doçent: Tefsir Ankara Üniv. 1983-1989
Profesör: Tefsir Ankara Üniv. 1989-2014

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1. Güneş, Arif, “Dört Halife Dönemi Sonuna Kadar Kur'an Tarihi”, Ankara Üniversitesi, 1989.

2. Bardhi, İsmail, “1918-1988 Yılları Arasında Bosna-Hersek ve Kosova'da Tefsir Sahasında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi, 1992.

3. Çalışkan, İsmail, “Kur'an-ı Kerim'e Göre Tevessül ve Vesile Kavramları”, Ankara Üniversitesi, 1992.

4. Erten, Mevlüt, “Mübhemâtü'l Kur'ân”, Ankara Üniversitesi, 1992.

5. Borlak, İsmail, “Giritli Sırrı Paşa ve Tefsir İlmindeki Yeri”, Ankara Üniversitesi, 1993.

6. Çelik, Hüseyin, “Fahruddin er-Râzî'ye Göre İnsanin Yaratılışı”, Ankara Üniversitesi, 1993.

7. Doğruel, Hayri, “Kur’an’da Sorumluluk”, Ankara Üniversitesi, 1993.

8. Yıldırım, Hamza, “Fahreddin Râzi'ye Göre Bazı Kevnî Ayetlerin Yorumu”, Ankara Üniversitesi, 1993.

9. Yılmaz, Mehmet Nuri, “Kur'an'da Boşanma (Talak)”, Ankara Üniversitesi, 1993.

10. Avcı, Zülkarneyn, “Kur’an’da ve Kitab-ı Mukaddes’te Vahiy”, Ankara Üniversitesi, 1994.

11. İşler, Orhan, “Kur'an-ı Kerim'de İnsanın Halifeliği”, Ankara Üniversitesi, 1994.

12. Kotan, Şevket, “Kur’an’a Göre Yahudi ve Hıristiyanlığın Geçerliliği Sorunu”, Ankara Üniversitesi, 1994.

13. Acar, Gülen, “Kur’an-ı Kerim’de İhlâs”, Ankara Üniversitesi, 1995.

14. Kara, E. Yasemin, “Kur’an-ı Kerimde Allah İnsan İlişkisi”, Ankara Üniversitesi, 1995.

15. Koç, Zafer, “Ebu’l-A’la el-Mevdudi (1903-1979) ve Tefsirdeki Metodu”, Ankara Üniversitesi, 1995.

16. Sürer, Esengül, “Kur’an-ı Kerim’de Allah-Alem İlişkisi”, Ankara Üniversitesi, 1995.

17. Işık, Şemsettin, “Kur’an’da Taklid Anlayışı”, Ankara Üniversitesi, 1997.

18. Soylu, Ali, “Kur’an’da Kur’an’a Karşı İnsan Tavırları”, Ankara Üniversitesi, 1997.

19. Gezer, Süleyman, “Kur’an’da Din-Şeriat İlişkisi”, Ankara Üniversitesi, 1999.

20. Soylu, Zehra, “Kur’an-ı Kerim’de Sevgi”, Ankara Üniversitesi, 1999.

21. Türcan, Selim, “Jung’un Vahy Anlayışı ve Kur’an’a Göre Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi, 1999.

22. Çöllüoğlu, Mahmut Sami, “Kur’an-ı Kerim’in Cem’i ve Çoğaltılmasında Müsteşriklerin Görüşleri ve Bu Görüşlerin Eleştirileri”, Ankara Üniversitesi, 2001.

23. Kılıç, Zeki, “Şehadet Sözcüğünün Semantik İncelemesi”, Ankara Üniversitesi, 2001.

24. Aptourachman, Alie, “Vahiy Geleneğinde Emr Kökünün Semantik İncelemesi”, Ankara Üniversitesi, 2003.

25. Çipiloğlu, Fatma Betül, “Vahiy Geleneğinde Karae Kökünün Semantik İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi, 2003.

26. Korkmaz, Hatice, “Vahiy Geleneğinde Şehede Kökünün Semantik İncelemesi”, Ankara Üniversitesi, 2003.

27. Karaosman, Muhammed, “Vahiy Sürecinde Alem Kelimesinin Semantik Tahlili”, Ankara Üniversitesi, 2006.

28. Kumru, Mustafa, “Vahiy sürecinde hak kökünün semantik açıdan incelenmesi”, Ankara Üniversitesi, 2007.

29. Özdemir, Ahmed, “Vahiy Sürecinde Yunus Peygamber Kıssası”, Ankara Üniversitesi, 2007.

30. Yılmaz, Ahmet, Çocuklara Meal Ve Tefsir Hazırlamanın Gerekliliği Ve Örnek Olarak Lokman Suresinin Meal Ve Tefsiri, Ankara Üniversitesi, 2007.

31. Demir, Muharrem, Kur'an'da Tevazu Kavramı, Ankara Üniversitesi, 2010.

32. Sağlam, Rüveyda İnce,” Kuran-ı Kerimde Kölelik Konusu”, Ankara Üniversitesi, 2010.

33. Akdoğan, Fatma Nur, “Müziğin İletişimdeki Rolü,” Ankara Üniversitesi, 2013.

34. Akkuş, Ali, “Tefsir ve Tevil Açısından Tekvir Suresi (Konulu Tefsir Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2013.

35. Özdemir, Fatma Zeliha, “İslamcı Feminist Söylemde Kur'an Ve Kadın (Amine Wedud'un Bakış Açısı İle Kadın Konulu Kuran Ayetlerinin Yeniden Yorumlanması)”, Ankara Üniversitesi, 2013.

36. Akman, Fikret, “Kur'an-ı Kerim Bağlamında Hz. Peygamber'in Bi'set Öncesi İbadet Durumu”, Ankara Üniversitesi, (devam ediyor)

37. Çetin, Nazım, Kur’an’da Teavün Kavramı ve Toplum Üzerindeki Etkileri, Ankara Üniversitesi, (devam ediyor).

38. Doğru, Ayfer, Tillo Ulemasının Tefsir İlmine Katkıları, Ankara Üniversitesi, (devam ediyor).

39. Refas, Bochra, “Kur'an'ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes'te "Slm" Kökünün Semantik İncelemesi” Ankara Üniversitesi, (devam ediyor).

40. Şahin, Hatice Nuray, “Vahiy Sürecinde EMN ve KFR köklerinin Semantik Açıdan İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi, (devam ediyor).

41. Ünsal, Ramazan, “Yahudi Kutsal Kitabında, Yeni Ahitte ve Kur'an-ı Kerim'de R-D-Y Kökünün Art-süremli İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi, (devam ediyor).

42. Yıldırım, Fulya Rabia, “Kur'an-ı Kerim'de RHM Kökünün Semantik İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi, (devam ediyor).

YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ

1. Albayrak, Halis, “Kur'an'ın Kur'an'la Tefsiri”, Ankara Üniversitesi, 1989.

2. Paçacı, Mehmet, “Kur'an'da ve Kitâb-ı Mukaddes'te Ahiret İnancı”, Ankara Üniversitesi, 1989

3. Güneş, Arif, “Kur'ân-ı Kerim'in Okunmasında Harf-Kıraat -Yazı Kavramı ve İlişkileri”, Ankara Üniversitesi, 1992.

4. Altuntaş, Halil, “Necrî ve Tefsirdeki Metodu”, Ankara Üniversitesi, 1993.

5. Çalışkan, İsmail, “Kur’ân-ı Kerim‟de Din Kavramı”, Ankara Üniversitesi, 1998.

6. Erten, Mevlüt, “Nass-Yorum İlişkisi”, Ankara Üniversitesi, 1998.

7. Koç, Mehmet Akif, “İsnad Verileri Çerçevesinde Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri-İbn Ebi Hatim (ö.327/939) Örneğinde Bir Literatür İncelemesi”, Ankara Üniversitesi, 2001.

8. Kotan, Şevket, “Kur’an ve Tarihsellik Tartışmaları”, Ankara Üniversitesi, 2001.

9. Tasa, Muhammed, “Kur’an’da Cümle Yapısı”, Ankara Üniversitesi, 2002.

10. Nasrat, Muhammed, “Başlangıçtan Günümüze Libya‟da Tefsir Hareketi”, Ankara Üniversitesi, 2003.

11. Akça, Nermin, “Vahiy Geleneğinde Abd Kökünün Semantik İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi, 2004.

12. Müftüoğlu, Ömer, “Vahiy Geleneğinde “VSY” Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi, 2004.

13. Bilgi, İsmail Hilmi, “Vahiy Sürecinde Kurtuluş Anlayışı”, Ankara Üniversitesi, 2007.

14.Türkmen, Mutlu, “Vahiy Geleneğinde Barake, Sebeha ve Kadese Köklerinin Semantik İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi, 2007.

15. Güler, Hatice, “Ali-i İman Suresi 7.Ayeti Bağlamında Mütesaliharın Kapsamı ve Yorumu Sorunu”, Ankara Üniversitesi, 2008.

16. Aydın, Zeynel Abidin, “Hz. Osman ve Sonrası Dönemde Kuranın Metinleşme Tarihi”, Ankara Üniversitesi, 2008.

17. Divlekçi, Celalettin, “Anlam-Üslup İlişkisi Bağlamında Kuran'ın Üslup Analizi (Fatiha Süresi Örneklemesi)”, Ankara Üniversitesi, 2009.

18. Çöllüoğlu, Mahmut Sami, “ Kur'ân-ı Kerîm'de KDY Kökünün Semantik İncelemesi”, Ankara Üniversitesi, 2010.

19. Korkmaz, Hatice, “Kitab-ı Mukaddes’te ve Kur’an-ı Kerim’de Yahya Peygamber”, Ankara Üniversitesi, 2011.

20. Arslan, Elif, “Vahiy Sürecinde HNF kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi”, Ankara: Ankara Üniversitesi, 2012.

21. Atamov, Mursal, “Rus Dilinde Yayınlanan Kuran'ı Kerim Çevirilerinin Çeviribilim açısından İncelenmesi (Başarılı Bir Rusça Kur'an Çevirisinin Oluşturulmasına Katkı)”, Ankara Üniversitesi, 2013.

22. Özdemir, Ahmed, “Kur'an-I Kerim'de Slm Ve Slh Köklerinin Semantik İncelemesi”, Ankara Üniversitesi, 2013.

23. Harput, Mustafa, “Vahiy Sürecinde ZKY ve SDK köklerinin Semantik Açıdan İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi, (devam ediyor).

24. Aptourachman, Alie, “Vahiy Sürecinde Davud Peygamber”, Ankara Üniversitesi, (devam ediyor).

25. Kanan, Orhan, “Kur’an’da İsmet Kelimesi İle Alakalı Kelimelerin Semantik Tahlili” Ankara Üniversitesi, (devam ediyor).

26. Kılıç, Zeki, “Kuran Merkezli Akademik Araştırmalar: “Mevlüt Güngör Örneği”, Ankara Üniversitesi, (devam ediyor).

27. Saipova, Saida , “Vahiy Sürecinde HSB kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi, (devam ediyor).

28. Topyay, Yusuf, “Vahiy Sürecinde “Rûh ve Nefs” sözcüklerinin Semantik Açıdan İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi, (devam ediyor).

29. Yazıcı, Mustafa, “Vahiy Sürecinde Süleyman Peygamber”, Ankara Üniversitesi, (devam ediyor).

 

YAYINLARI

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Akdemir, Salih, “Kur’ân-ı Kerim’e Dilsel Yaklaşımlar: Yeni Bir Kur’ân-ı Kerim Sözlüğünün Gerçekleştirilmesine Katkı”; “Linguistic Approaches to the Qur’ân: Contribution to Creating a Great Dictionary of the Qur’ân”, Ankara, Mayıs 2013, İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü 1. Uluslararası Kuran’ı yeniden Düşünme Sempozyumu.

2. Akdemir, Salih, “A New Project for an Etymological Dictionary of the Qurʾ an” in“http://iqsaweb.wordpress.com/tag/salih-akdemir/ Posted on September 16, 2013 by iqsaweb”

3. Akdemir, Salih, “Sječanje na mog cijenjenog učitelja Prof. Dr. Muhammed Tajjiba Okića” çev: Doç. Dr. Abdurrahman Ademî. 28 -29 Haziran 2010 yılında Bosna Diyanet İşleri Başkanlığı,Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ve Avusturya’da faaliyet gösteren Wonder’in ortaklaşa katkılarıyla Saraybosna’da gerçekleşen “Uluslar Arası Prof. Dr. Muhammed Tayyib Okiç’i Anma Sempozyumuna sunulan tebliğ.

4. Akdemir, Salih “Human Mind is Poised for Higher Evolution” in Towards An Age ofSprituality: Papers Presented at International Conference on Unity Of Faiths 2009, SriSathya International Centre for Human Values New Delhi, 2009 pp. 150-155.

5. Akdemir, Salih, “Art-Süremli Semantik Araştırmaların Kur’an’ın Anlaşılmasındaki Önemi”, Japonya, Ekim 2006.

6. Akdemir, Salih, “Aile ve İntihar”, Japonya, Ekim 2006.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

1. Salih Akdemir, “Laiklik”, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, ed. Mualla Selçuk, Halis Albayrak, Peter Antes, Richard Heinzmann, Martin Thurner, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2013, Cilt 2, ss. 512-514.

2. Salih Akdemir, “Sevgi”, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, ed. Mualla Selçuk, Halis Albayrak, Peter Antes, Richard Heinzmann, Martin Thurner, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, Cilt 2, ss. 670-671.

3. Salih Akdemir, “Laizismus”, Lexikon des Dialogs. Grundbegriffe aus Christentum und Islam, Im Auftrag der Eugen-Biser-Stiftung herausgegeben von Richard Heinzmann in Zusammenarbeit mit Peter Antes, Martin Thurner, Mualla Selçuk und Halis Albayrak, Freiburg: Herder, 2013, Band 2, S. 437-439.

4. Salih Akdemir, “Liebe”, Lexikon des Dialogs. Grundbegriffe aus Christentum und Islam, Im Auftrag der Eugen-Biser-Stiftung herausgegeben von Richard Heinzmann in Zusammenarbeit mit Peter Antes, Martin Thurner, Mualla Selçuk und Halis Albayrak, Freiburg: Herder, 2013, Band 2, S. 449-450.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Akdemir, Salih, “La Légitime Défense en Droit Pénal Musulman et en Droit Pénal Romain”, A. Ü. İlâhiyat Fakültesi İslâmi İlimler Enstitüsü Yayınları, 5, 279-296 (1982).

2. Akdemir, Salih, “Rahib G. Basetti-Sani’nin Hz. İsa İle İlgili Bazı Kur’an Ayetlerini Yorumlaması ve Müslüman-Hristiyan Diyaloğuna Çağrısı Üzerine”, Ank. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVI, 183-201 (1983).

3. Akdemir, Salih, “Robert Mantran’ın “L’expansiyon Musulmane (VII e XI e Siecles)” Adlı Eseri ve Tercümesi Üzerine”, Ank. Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XXVI, 589-624 (1983).

4. Akdemir, Salih, “İslâm Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Kasdın Aşılması Meselesi Üzerine Bir Tedkik”, İslâmi Araştırmalar, 2/2, 22-27 (1986).

5. Akdemir, Salih, “A. Üdeh’in “Et-Teşrîu’l-Cinâî el-İslâmî” Adlı Eseri ve Tercümesi Üzerine”, Ank. Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XXVIII, 37-51 (1986).

6. Akdemir, Salih, “Cumhuriyet Döneminde Yayınlanan Türkçe Telif ve Tercüme Tefsirler Üzerine Bir Değerlendirme”, İslâmi Araştırmalar, 2/8, 17-34 (1988).

7. Akdemir, Salih, “A.E. Affifî’nin „The Mystical Philosphy of Muhyiddin İbnu’l-Arabi‟ Adlı Eseri ve Tercümesi Üzerine”, İslâmi Araştırmalar, 2/7, 23-47 (1988).

8. Akdemir, Salih, “Sayın Prof. Dr. Mehmet Dağ’ın Yanıtına Cevap”, İslâmî Araştırmalar, 3/1, 61-67 (1989).

9. Akdemir, Salih, “Müsteşriklerin İslâm Hukuku Hakkındaki Şüpheleri”, İslâmî Araştırmalar, 3/2, 59-67 (1989).

10. Akdemir, Salih, “Müsteşriklerin Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (S.A.V)‟e Yaklaşımları”, A. Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XXXI, 179-210 (1989).

11. Akdemir, Salih, “Tarih Boyunca ve Kur’an-ı Kerimde Kadın”, İslâmi Araştırmalar, 5/4, 260-270 (1991).

12. Akdemir, Salih, “Suriye'deki Etnik ve Dini Yapının Siyasi Yapının Oluşmasındaki Rolü”, Avrasya Dosyası, VI/1, 201-237 (2000).

13. Akdemir, Salih, “Kur’an Çevirilerinde Dikkate Alınmayan Önemli Bir Üslûp Özelliği Üzerine”, İslâmiyât, V/1, 143-161 (2002).

14. Akdemir, Salih, “Kurtuluş Savaşı Sırasında Balkanlar ve Atatürk”, Demiryol İş Sendikal ve Kültürel Aylık Dergi, sayı:38, s.52-54, Ankara 2008.

15. Akdemir, Salih, "İnsan Ruhu Ulvi Tekâmüle Ulaşmak için Çok Boyutlu Bir Biçimde Gelişmeye Uygun İstidatta Yaratılmıştır [Human Minds is Poised for Higher Evolution to Grow in a Multi-Dimensional Track]", Toplum Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 14, ss. 9-14 (2013).

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Akdemir, Salih, “Kur’an’ın Toplanması ve Kıraatı Meselesi”, Bilgi Vakfı 1. Kur’an Sempozyumu, Ankara, 1-3 Nisan 1994.

2. Akdemir, Salih, “Müzakere”, Kur’an-ı Kerim Tefsiri İstişari Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 1994.

3. Akdemir, Salih, “Kur’an İlimlerine Dair Bazı Mülahazalar”, Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, Diyanet İşleri Başkanlığı, 1991.

4. Akdemir, Salih, “Güncel Dini Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı”, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 02-06 Ekim 2002.

5. Akdemir, Salih, “Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-I”, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, 15-18 Mayıs 2002.

6. Akdemir, Salih, “Kur’ân’ın Anlaşılmasına Katkısı Bakımından Kur’ân Öncesi Mekke Toplumu” s.193-196; “Sempozyum ve Tefsir dersleri ile ilgili genel değerlendirme: Karşılaştırmalı Sami Dillerinin Kur’ân-ı Kerim‟in Anlaşılmasındaki Önemi” s.453-474. 8. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması Sempozyumu: “Kur’ân’ın Anlaşılmasına Katkısı Bakımından Kur’ân Öncesi Mekke Toplumu”1-3 Temmuz İstanbul. Basım Tarihi: Eylül 2013 İstanbul.

 

DİĞER YAYINLARI

1. Akdemir, Salih, “İlmi Tefsir Hareketinin Değerlendirilmesi ve Ondokuz Rakamı Üzerine”, Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru adlı çevirinin içinde, X- XLVIII (1983).

2. Akdemir, Salih, “İslâm Hukukunda Meşru Müdafaa”, Düşünce Dergisi, 5, 10-15, (1976).

3. Akdemir, Salih, “Türk Dilinin Yapısı Üzerine Bazı Düşünceler”, Türk Yurdu Özel Sayı, 44/190, 80-83 (1991).

4. Akdemir, Salih, Cumhuriyet Dönemi Kur’an Çevirileri, Akid Yayıncılık, Ankara, 1989.

5. Akdemir, Salih, Kur’an ve Laiklik, Form Yayınları, İstanbul, 2000.

6. Algar, Hamit, “İlk Dönem Nakşibendi Geleneğinde İbn Arabî‟nin Düşüncesinin İzleri”

(Reflections of İbn Arabî in Early Naqshbandî Traditon,), İslâmi Araştırmalar, (çev. Salih Akdemir), 5/1, 1-20 (1991).

7. Draz, Abdullah, Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru (Initiation au Kuran), (çev. Salih Akdemir), Mim Yayınları, Ankara, 1983.

8. el-Kâdî, Abdu‟l- Fettâh, Esbâb-ı Nüzûl, Sahabe ve Muhaddislere Göre (Esbâbu’n-Nuzûl), (çev. Salih Akdemir), Fecr Yayınları, Ankara, 1986.

9. Fazlur Rahman, Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu (Islamic Methodology in History), (çev. Salih Akdemir), Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 1977.

10. Gallotta, Aldo, “Gazavât-ı Hayreddîn Paşa” (Le Gazavât di Hayreddin Barbarossa), Belleten, (çev. Salih Akdemir), XLV/2-180, 473-500 (1981).

11. Garaudy, Roger, “Şeriat Nedir?” , İslamiyât, (çev. Salih Akdemir), 1/4, 15-24 (1998).

12. Garaudy, Roger, İslâm’ın Vadettikleri (Les promesses de l’islam), (çev. Salih Akdemir), Pınar Yayınları, İstanbul, 1984.

13. Hamidullah, Muhammed, “Yeryüzünde Çeşitli İbadet Şekilleri” (Les differentes façon de prier dans le monde,), Düşünce Dergisi, (çev. Salih Akdemir), 3-4, 48-51 (1978).

14. Okiç, M. Tayyib, “Neşredilmemiş Bazı Türk Kaynaklarına Göre Bosna Hıristiyanları (Bogomiller)” (Les Kristians (Bogomiles parfaits) de Bosnie d’aprés des documents turks inédits,), İslâmi Araştırmalar, (çev. Salih Akdemir, Recep Duran ile birlikte), 6/4, 235-248 (1993).

15. Son Çağrı Kur’an, (çev. Salih Akdemir), Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2004.

 

İDARİ GÖREVLERİ

Anabilim Dalı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi, 1996-1999, 2002-2014

 

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLERİ

1. Methodology Of The Qur'anic

2. Kur'ân Semantiği (Seçmeli)

3. Vahiy Süreci ve Antik Diller I

4. Kur’an-ı Kerim Çevirilerinde Yöntem Sorunu I

5. Kur'ân'ın Anlaşılmasında Art Süremli Semantik Araştırmaların Önemi I

6. Karşılaştırmalı Sami Dilleri Araştırmalarının Kur’an’ın Anlaşılmasında Rolü

7. UAD: Kur’an’ın Anlaşılmasında Art-Süremli Semantik Araştırmaların Önemi

8. Vahiy Süreci ve Antik Diller II

9. Kur'ân'ı Kerim Çevirilerinde Yöntem Sorunu II

10. UAD: Eski ve Yeni Ahit Metinlerinin Kur’an’ın Anlaşılmasında Önemi

11. UAD: Anlam Değişmelerinin Belirlenmesinde Art-Süremli Semantik Araştırmaların Önemi

12. Vahiy Süreci ve Antik Diller (İbranice)

13. UAD: Karşılaştırılmalı Sami Dilleri Araşt. Kur'an'ın Anlaşılması. Rolü

14. Kur'an ve Laiklik

15. Karşılaştırmalı Sami Dilleri Araştırmalarının Kur'an'ın Anlaşılmasındaki Rolü II

16. Vahiy Süreci ve Antik Diller II

17. Kitab-ı Mukaddese ve Kur'ân'ı Kerim'e Göre Hz. İsa

18. UAD: Karşılaştırmalı Sami Dilleri Araştırmalarının Kur'an'ın Anlaşılmasındaki Rolü

19. UAD: Çeviribilim ve Kur'an Çevirileri