CENNETMEKÂN SEVGİLİ HOCAMIZ
Prof. Dr.  SALİH AKDEMİR
Prof.Dr. Salih Akdemir'in resmi internet sitesidir.

    • İnsanın Allah'la ilişkisi kulluk ilişkisi değil, sevgi yolundan geçen ve insanı özgürleştiren bir ilişkidir.

RÂHİB G.BASETTİ-SANİ'NİN HZ.İSÂ İLE İLGİLİ BAZI KUR'ÂN ÂYETLERİNİ YORUMLAMASI VE MÜSLÜMAN-HRİSTİYAN DİYALOĞUNA ÇAĞRISI