CENNETMEKÂN SEVGİLİ HOCAMIZ
Prof. Dr.  SALİH AKDEMİR
Prof.Dr. Salih Akdemir'in resmi internet sitesidir.

    • İnsanın Allah'la ilişkisi kulluk ilişkisi değil, sevgi yolundan geçen ve insanı özgürleştiren bir ilişkidir.

ÜDEH'İN "ET-TEŞIÜU'L-CİNAİ EL-İSLiMI" ADLI ESERİ VE TEHCÜMESİ ÜZERİNE