CENNETMEKÂN SEVGİLİ HOCAMIZ
Prof. Dr.  SALİH AKDEMİR
Prof.Dr. Salih Akdemir'in resmi internet sitesidir.

    • İnsanın Allah'la ilişkisi kulluk ilişkisi değil, sevgi yolundan geçen ve insanı özgürleştiren bir ilişkidir.

ROBERT MANTRAN'IN "L'EXPANSİON MUSULMANE (VIIe XIe SİÈCLES)" ADLI ESERİ VE TERCÜMESİ