CENNETMEKÂN SEVGİLİ HOCAMIZ
Prof. Dr.  SALİH AKDEMİR
Prof.Dr. Salih Akdemir'in resmi internet sitesidir.

    • İnsanın Allah'la ilişkisi kulluk ilişkisi değil, sevgi yolundan geçen ve insanı özgürleştiren bir ilişkidir.

ROBERT MANTRAN'IN "L'EXPANSİoN MUSULMANE (VIIeXle SİECLES)" ADLI ESER İ VE TERCÜMESİ ÜZERİNE